Устав и документы
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом Загальних зборів
членів №1
від 23 грудня 2010 року

СТАТУТ


АСОЦІАЦІЇ:
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ КОМПАНІЙ ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


(ВИТЯГ)


1. Загальні положення

  1. Асоціація «Всеукраїнська фундація компаній із організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій» (далі — «Асоціація») є неприбутковим, добровільним, некомерційним відкритим договірним господарським об'єднанням підприємств (господарською асоціацією), установ та організацій, які займаються організаційно-правовим забезпеченням програм лікування безпліддя з використанням допоміжних репродуктивних технологій, яка створена для захисту їх інтересів та інтересів усіх учасників зазначених програм.
  • Повна назва Асоціації:

українською мовою — «Всеукраїнська фундація компаній із організаційно-правового забезпечення програм допоміжних репродуктивних технологій»;

російською мовою — «Всеукраинская фундация компаний по организационно-правовому обеспечению программ вспомогательных репродуктивных технологий».

англійською мовою — «Ukrainian Foundation of Companies Providing Organizational and Legal Support of Assisted Reproductive Technologies».


Скорочена назва Асоціації:

українською мовою — Асоціація «Забезпечення програм ДРТ»,

російською мовою — Ассоциация «Обеспечение програм ВРТ»,

англійською мовою — Association «ART Support».

  1. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (учасників) або погодження їх конкурентної поведінки.
  2. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень. 
  3. Асоціація діє на підставі законодавства України та цього Статуту.
  4. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, має свої рахунки в установах банків, печатку з власним найменуванням, оформлену відповідно до чинного законодавства України, інші печатки та штампи зі своєю символікою. Асоціація має право бути власником свого фірмового найменування.
  5. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством. Асоціація не здійснює самостійно підприємницьку діяльність й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контроль та управління.


подробнее

Поиск по сайту